Public Relations

Schleswig-Holsteinische Universitäts-Gesellschaft

The Universe - A World of Plasma

9th SVBST (Educational Programme),
Kolobrzeg / Polen, November 2015

Kieler Nachrichten 22.04.2010

History of Gas Discharge Physics

Kieler Express 24.04.2010

Förde Kurier Sept. 2010

Hydropneumatic Rocket

Illustrative material Hydropneumatische Rakete
© Tim Brandt

 

Pottkieker Mai 2010